G.A. van den Brink

Dr. G.A. van den Brink is predikant van de hersteld hervormde gemeente Rotterdam Kralingse Veer. Hij studeerde theologie te Utrecht en promoveerde aan de ETF (Leuven) en de VU (Amsterdam). Eerder publiceerde hij onder meer op het terrein van apologetiek en theologiegeschiedenis.