Ruth Bryan

Ruth Bryan (1805-1860) was een predikantsdochter die woonde te Nottingham. Ze onderhield een uitgebreide correspondentie. Veel van haar brieven werde de moeite waard geacht te bewaren. Na haar dood zijn er vele van gepubliceerd.

In voorbereiding is een uitgave van de briefwisseling tussen Ruth Bryan en ds. Triggs.

Boeken van deze auteur