dr. J.R. (Joel) Beeke

Dr. J.R. Beeke (1952) is predikant en docent aan het Puritan Reformed Seminary te Grand Rapids. Hij is een groot kenner van de puriteinen en slaagt erin hun theologische en praktische gedachtegoed actueel te maken.

Boeken van deze auteur