H. de Jong

H. de Jong is predikant te Windesheim.