Johannes Calvijn

Johannes Calvijn (1509-1564) was een van de meest invloedrijke reformatoren. Zijn avondmaalsleer werd leidend in de gereformeerde kerken.

Boeken van deze auteur