dr. J. Douma

Dr. J. Douma

Dr. J. Douma was van 1970-1996 hoogleraar in de ethiek aan de Theologische Universiteit te Kampen. Na zijn emeritaat heeft hij zich intensief toegelegd op Bijbelstudie en exegese. Hij publiceerde op dat terrein de serie ‘Gaan in het spoor van het Oude Testament’.

Boeken van deze auteur