Melito van Sardes

Melito van Sardes was in de tweede eeuw bisschop van Sardes. Zijn paashomilie is het enige complete geschrift van hem dat bewaard is gebleven en tevens de oudste complete paaspreek.

Boeken van deze auteur