Wilhelmus à Brakel

Wilhelmus à Brakel (1635-1711) was predikant in de traditie van de Nadere Reformatie. De Redelijke godsdienst is zijn bekendste werk.

Boeken van deze auteur