H.F. Kohlbrugge

Dr. H.F. Kohlbrugge (1803-1875) was een markant prediker en diepzinnig theoloog, met grote kennis van de oosterse talen. In zijn prediking legde Kohlbrugge sterk de nadruk op de rechtvaardiging door het geloof alleen. Zijn protest tegen de rationalistische prediking van een Luthers predikant resulteerde in zijn afzetting. Uiteindelijk vond hij een predikantsplaats in een gemeente in het Duitse Elberfeld.

Boeken van deze auteur