dr. Willem Aalders

Dr. Willem Aalders (1909-2005) was predikant in de Nederlands Hervormde Kerk en lector protestantse theologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarnaast redigeerde hij lange tijd Kerkblaadje, later Ecclesia, het orgaan van de Stichting Vrienden van dr. H.F. Kohlbrugge.

Boeken van deze auteur