Herman Speelman en Klaas van der Zwaag

Dr. Herman Speelman (1953) is wetenschappelijk medewerker aan de Theologische Universiteit Kampen en gastdocent aan de priester- en
diakenopleiding van het bisdom Breda.
Dr. Klaas van der Zwaag (1955) is journalist kerk en religie bij het Reformatorisch Dagblad en hoofdredacteur van Protestants Nederland.