Hans Schaeffer

Hans Schaeffer is hoogleraar Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen.