E.A. de Boer

Dr. Erik de Boer (1957) is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen en bezette tot 2019 de buitengewone leerstoel Geschiedenis der Reformatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Boeken van deze auteur