E.A. de Boer

Dr. Erik de Boer (1957) is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen en bezette tot 2019 de buitengewone leerstoel Geschiedenis der Reformatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.