Ralph Venning

Ralph Venning (ca. 1621-1673) was een puriteins predikant. Hij was een van de redacteuren van het eerste Grieks-Engelse Lexicon (1661). Van zijn werken is Leren op de school van Christus voor zover bekend de eerste die in het Nederlands vertaald is.

Boeken van deze auteur