Frank van der Pol

Frank van de Pol (1950) was hoogleraar kerkgeschiedenis te Kampen (broederweg). Hij promoveerde op een studie naar de Reformatie in Kampen en schreef belangwekkende studies over Melachthon en Oomius.

Boeken van deze auteur