Verschijnt binnenkort : Israëlvisies in beweging

geplaatst op 23 december 2013 om 14:59:52

Dit boek zal pennen in beweging brengen: De visie op Israël is voor de kerk een gevoelig thema. Wie deze open zenuw aanraakt, veroorzaakt reacties.

Maar de eerste vraag die gesteld moet worden is of het juist is dat dit thema een open zenuw is. Waarom zijn een specifiek land en een specifiek volk voor de nieuwtestamentische kerk zo belangrijk dat men elkaar op grond daarvan verkettert of aanvaardt? Daarover gaat het boek van Steven Paas.

In januari zal het in de boekhandel liggen. Nu zijn de inhoudsopgave en de inleiding alvast te bekijken.