NIEUW COMMENTAAR OP DE PSALMEN DOOR DR. JOCHEM DOUMA

geplaatst op 20 augustus 2013 om 12:57:43

PERSBERICHT

Op 2 september verschijnt bij Brevier uitgeverij het eerste Deel van een nieuw commentaar op de Psalmen van de hand van dr. J. Douma. Na zijn emeritering als hoogleraar ethiek aan de Theologische Universiteit te Kampen heeft dr. Douma zich toegelegd op intensieve bestudering van het Oude Testament. Na voltooiing van de reeks Gaan in het spoor van het Oude Testament heeft hij de Psalmen diepgaand bestudeerd. Het resultaat is een commentaar dat zich onderscheidt door een tekst die voor het geïnteresseerde gemeentelid  goed leesbaar is, maar tegelijk wetenschappelijk verantwoord. Het eerste deel behandelt de Psalmen 1-41, die binnen het geheel van het Bijbelboek Psalmen een eenheid vormen.

Dit nieuwe commentaar op de Psalmen put mede uit de rijke schat aan bestaande commentaren op de Psalmen, van middeleeuwse rabbijnse tot en met recente commentaren, en brengt uit deze schat oude en nieuwe dingen voort. Elke Psalm wordt eerst vers voor vers uitgelegd, waarna een centraal thema behandeld wordt. Vervolgens worden verbanden gelegd met het Nieuwe Testament en lijnen getrokken naar vandaag. In een slotparagraaf wordt verantwoording afgelegd van de exegese.

Aan de hand van dit commentaar zal de auteur in samenwerking met Adrian Verbree enkele cursusavonden over de Psalmen verzorgen. Deze cursus vind plaats te Hardenberg. Gedurende de looptijd van deze cursus geldt voor het boek een actieprijs van € 24,90; daarna geldt de vaste prijs van € 29,90.