Uw boek bij Brevier

Uw boek bij Brevier

Zie onderaan deze pagina voor de contractmodellen en de auteursservices van Brevier.

 

Uitgave door Brevier

Heeft u een boek geschreven (of bent u daarmee bezig) dat past in het fonds van Brevier, dan kunt u uw manuscript aan ons voorleggen.

U kunt uw manuscript op papier in een voldoende gefrankeerde enveloppe opsturen naar:
Brevier uitgeverij
Madrigaal 11
8265 RR Kampen

Per post verzonden manuscripten worden niet retour gezonden, tenzij u een voldoende gefrankeerde enveloppe bijsluit.

U kunt uw manuscript ook per email verzenden aan: kopij@brevieruitgeverij.nl

Vermeld bij het indienen van uw manuscript:

• Uw naam en adresgegevens (bij voorkeur ook telefoon en email)
• Het genre (non-fictie, fictie, kinderboek) en eventueel het subgenre (theologie, filosofie, psychologie, geschiedenis, literaire non-fictie, etc.)
• Een zo duidelijk mogelijke afbakening van de doelgroep van uw boek. (Denk aan leeftijd, geslacht, levensovertuiging, regio, etc.)
• Een korte weergave van de strekking van uw boek: wat wilt u ermee duidelijk maken (voor non-fictie) of hoe verloopt de verhaallijn (voor fictie).
• Het aantal woorden van uw manuscript
• Of er illustraties opgenomen zijn of dienen te worden
• Of u mogelijkheden hebt en bereid bent uw boek te promoten middels interviews, lezingen, eigen verkoop, social media, etc.

Brevier uitgeverij geeft het volgende niet uit:

• Dichtbundels van debutanten;
• Boeken met een godslasterlijke strekking of godslasterlijke passages;
• Erotische boeken of boeken waarin seksuele handelingen beschreven worden zonder nut voor de verhaallijn.

We streven ernaar uw manuscript binnen een termijn van 1 tot 2 maanden beoordeeld te hebben en u van het besluit op de hoogte te stellen. Garanderen kunnen wij dit niet.

Als uitslag zijn er de volgende mogelijkheden:

Afwijzing. We streven ernaar deze te beargumenteren, maar behouden ons het recht voor een manuscript zonder opgaaf van redenen af te wijzen. Er wordt na een afwijzing niet verder gecorrespondeerd noch telefonisch informatie verstrekt.

Wijzigingsvoorstel. Het kan zijn dat uw manuscript een goed thema heeft en de potentie heeft uitgegeven te worden, maar dat er nog wel een en ander aan gebeuren moet. We vermelden wat er naar onze mening veranderd moet worden en nodigen u uit uw manuscript na het doorvoeren van wijzigingen opnieuw ter beoordeling aan ons voor te leggen. U kunt tijdens dit proces contact met ons opnemen. NB. Het doorvoeren van onze wijzigingsvoorstellen leidt niet vanzelfsprekend tot acceptatie, maar tot een nieuwe beoordeling – met uiteraard wel een hogere kans op acceptatie.

Opschorting. Het kan gebeuren dat we in principe positief staan tegenover uitgave, maar dat een besluit hierover mede afhankelijk is van externe factoren. Een boek over een politicus acquireren we bijvoorbeeld niet een maand voor de verkiezingen.

Acceptatie. Als we uw manuscript in alle opzichten positief beoordelen wordt het geaccepteerd. We gaan dan met u in gesprek over contractafspraken en over de verdere afwerking.

 

Contractmodellen

Brevier kent verschillende contractmodellen.

Model I. Dit is een standaardmodel, gebaseerd op het standaardcontract voor Nederlandse auteurs. U levert een manuscript en wij verzorgen de uitgave zonder financiële bijdrage van u. Een royaltypercentage wordt in overleg vastgesteld.

Model II. Bij kleine oplages, boeken voor een zeer specifieke markt (zoals wetenschappelijke publicaties), boeken met hoge productiekosten, of een combinatie hiervan, is het mogelijk uw boek te publiceren bij Brevier door een bijdrage te betalen in de productiekosten.

Model III. Dit model is uniek voor Brevier. De uitgever treedt daarmee vooral op als dienstverlener. Voorwaarde voor dit model is dat uw boek naar onze mening in ons fonds past. Wij verzorgen het productieproces van uw boek. De kosten daarvan betaalt u zelf. Daar staat tegenover dat de opbrengsten van uw boek ook voor u zijn. De netto-opbrengst van de verkoop van uw boek wordt, minus een percentage ter dekking van voorraad-, verkoop- en administratiekosten, aan u uitgekeerd.

Vraag ons vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw boek in dit model.

Auteursservice

Brevier verleent service aan auteurs, ook als dit niet resulteert in een uitgave bij Brevier. De mogelijkheden zijn:

Productiebegeleiding

Wij kunnen de volledige productie van uw boek uit handen nemen. Uw boek is dan feitelijk een vorm van self-publishing, maar wel verzorgd door een professionele uitgeverij. De boeken worden in het aantal dat u wenst bij u afgeleverd.

Distributie en verkoop

U kunt gebruik maken van het distributie en verkoopkanaal van Brevier, zonder gebruik te maken van onze naam. Vertegenwoordiging bij de boekhandel is hierbij niet inbegrepen. Van belang hiervoor is in ieder geval dat het ISBN via ons wordt aangevraagd.

Compleet pakket

Brevier heeft een uniek concept ontwikkeld voor auteurs. De uitgever treedt daarmee vooral op als dienstverlener. Hiervoor is noodzakelijk dat uw manuscript naar onze mening bij ons fonds aansluit. Wij verzorgen het productieproces en de distributie. De kosten hiervan betaalt u zelf, maar de opbrengsten van uw boek zijn ook voor u. De netto-opbrengst van de verkoop van uw boek wordt, minus een percentage ter dekking van administratiekosten, geheel aan u uitgekeerd.

Vragen over deze modellen kunt u per email stellen aan uitgever Pieter Rouwendal via pieter [@] brevieruitgeverij.nl