Kampen en de Dordtse synode

De Boer - Kampen en de Dordtse synode
Kerkgeschiedenis
Erik De Boer

Omstreden IJsselstad tijdens de bestandstwisten.

De kwestie Kampen stond op de agenda van de Dordtse Synode van 1618-1619. Deze kwestie verbindt daarmee de geschiedenis op micro- en op macroniveau. In dit boek wordt ingegaan op de vier remonstrantse predikanten uit Kampen, hun leven en hun geschriften. Twee van hen waren gedaagd voor de synode en maakten die mee tot hun wegzending.
Hoe kon het in Kampen en in Nederland tot een breuk komen? En wat was de rol van de overheid in deze kerkelijke twist? Kampen en de Dordtse Synode biedt een combinatie van geschiedschrijving, thematische bespreking en theologische verheldering.

ISBN: 9789492433305
€ 50,00